Kurumsal Risk Yönetimi Nedir? - FOG Kurumsal Hizmetler | Blog
+90 212 438 68 90 Koza Plaza A26 Tekstilkent / İstanbul

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

Kurumsal risk yönetimi kurumun saygınlığına, misyonuna ve stratejilerine karşı olan riskleri tanımlama, sorumlularını belirleme, etkilerini azaltmak için aksiyon planlarını oluşturma, gelişmeleri izleme ve gözden geçirmeyi kapsayan bütün süreçler olarak tanımlanabilir. Ayrıca kurumsal risk yönetimini, kurumun süreç ve yapısının potansiyel fırsatları değerlendirmeye çalışırken oluşabilecek negatif etkilerin tespiti ve yönetimi olarak da adlandırabiliriz.

Kurumsal risk yönetimi kontrol fonksiyonudur ve icranın bir parçasıdır. Stratejik karar almanın ilk adımında uygulanmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi;

 • Finansal kayıpları minimize eder.
 • Kurumları dış tehditlere karşı korur.
 • Kurumların itibarına zarar verilmesini engeller.
 • Kültür değişimi sağlar.

Kurumsal Risk Yönetiminin Amaçları

Kurumsal risk yönetiminin önemli amaçlarından birisi; risklerin makul seviyelerde tutulmasıdır. Ayrıca kurumsal risk yönetimi sürprizlerin ve kayıpların en aza indirmeyi, hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Karar vericileri, yeniliklere açık olma konusunda cesaretlendirerek hem kaynak israfının önlenmesi sağlanır hem de riskler minimize edilebilir.

Kurumsal Risk Yönetimine Neden Gerek Duyar?

 • Varlığını ve sürdürülebilirliğini kesintisiz şekilde devam ettirmek için.
 • Kayıplar ve gereksiz maliyetlerin azaltılması için.
 • Gelir istikrarının sağlanabilmesi için.
 • Yasal düzenlemelere uyum sağlanabilmesi için.

Kurumsal Risk Yönetimini Zorunlu Kılan Faktörler

İç Etkenler

 • Sistemde ve süreçlerde yaşanan değişiklikler (örn. Yeni Ürünler)
 • Hızlı ve doğru karar verebilme ihtiyacı
 • Organizasyonel değişiklikler (örn. yeni çalışanlar, yeni satış bölgeleri ve dağıtım kanalları, vb.)
 • Performans ölçümü
 • Çalışanlarla olan ilişkiler
 • Risklerin tespiti ve geçmişe oranla risklere karşı hızlı ve kapsamlı cevap verme ihtiyacı

Dış Etkenler

 • Değişen mevzuat
 • Müşteri beklentileri
 • Ekonomik belirsizlikler
 • Teknolojik yenilikler
 • Artan rekabet
 • Küreselleşme

Kurumsal Risk Türleri

Risk türleri; stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış çevre riskleri olarak 4 ana başlıkta incelenmektedir.

Stratejik riskler, şirket üst yönetiminin verdiği stratejik kararlardan doğan risklerdir.

 • Piyasa şartları
 • Yönetim
 • İlgili taraflarla ilişkiler

Finansal riskler, şirketin karşı karşıya kalabileceği her türlü piyasa, kredi, likidite riskini tanımlar.

 • Piyasa
 • Kredi ve likidite
 • Sermaye yapısı
 • Finansal raporlama

Operasyonel riskler, şirketin iş yapış şekli ve süreçlerinden ortaya çıkan risklerdir.

 • İş operasyonları
 • Teknoloji
 • Varlık
 • Kurum kültürü

Dış çevre riskleri, şirketin karşı karşıya olduğu tüm hukuksal, politik, sosyal ve jeopolitik riskleri tanımlar.

 • Hukuksal
 • Politik
 • Düzenleme
 • Felaket

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

FOG Kurumsal’ın Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı hizmeti kurumlara, kurumsal risk değerlendirmesi ve mevcutta bulunan risk yönetimi uygulamalarının denetimini ve değerlendirmesini yaparak Kurumsal Risk Yönetiminde gelinmek istenen noktaya ulaşmak için başarılı bir yol haritası oluşturmaktadır. Gelişimini önemseyen işletmelere sürdürülebilir bir Kurumsal Risk Yönetimi programı oluşturarak bilgi birikimini aktararak rekabette fark yaratmanızı sağlıyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Formu Doldurun Sizi Arayalım

FOG Kurumsal Hizmetler

bilgi@fog.com.tr

0212 438 6890

Kategoriler
WordPress Theme built by Shufflehound. © 2018 FOG Kurumsal Hizmetler A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır.
DMCA.com Protection Status
× Whatsapp İletişim
Formu Doldurun Sizi Arayalım