Gelişim Önemseyen Kurumlar İçin Stratejik Planlama | FOG Kurumsal
+90 212 438 68 90 Koza Plaza A26 Tekstilkent / İstanbul

Gelişimi Önemseyen Kurumlar İçin Stratejik Planlama

Gelişimi Önemseyen Kurumlar İçin Stratejik Planlama

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama; bir kuruluşun ne olduğunu, neler yaptığını ve bu yaptıklarını niçin yaptığını belirleyen ve bunların ortaya konmasına rehberlik eden temel karar ve eylemleri, disiplinli bir şekilde ortaya koymasıdır. Stratejik yönetim yaklaşımının temel aracı olan stratejik planlamayı benimseyen bir kuruluş;

  • Kendisine ve ulaşmayı arzu ettiği duruma ilişkin tanımlarını,
  • Bu duruma ulaşma yolunda kat edeceği aşamaları,
  • Bu yöndeki adımlarının sonuçlarını izlemedeki temel kıstaslarını belirlemiş demektir.

Neden Stratejik Planlama Yapılır?

Stratejik planlama kuruluşun zamanla ilerlemesini kolaylaştıran önemli bir role sahiptir. Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Stratejik planlama bir ekip işidir ve danışmanlık almayı gerektirebilir. Ekip bireylerinin deneyimleri, bakış açıları ve görüşleri stratejik planlama sürecine önemli katkı sağlar ve şirketin ortak zekasını geliştirerek zenginleştirir.

Başarılı Stratejik Plan Nasıl Olmalıdır?

  • Kurum yöneticisinin tam desteğini almalı ve her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalıdır.
  • Esnek, kurumlarla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır.
  • Kurumsal hedeflere ve ortak amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirici etkisi bulunmalıdır.
  • Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır.
  • Plan ve planlama süreci düzenli olarak değiştirilebilmeli ve incelenebilmelidir.

Stratejik Yönetim Süreci

Kategoriler
WordPress Theme built by Shufflehound. © 2018 FOG Kurumsal Hizmetler A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır.
DMCA.com Protection Status
× Whatsapp İletişim
Formu Doldurun Sizi Arayalım